Laatste update:
maart 2012

Volgende update:
juli 2012

 

Werkgroep Aardkundige Waarden

De WAW ontplooit concrete activiteiten op het gebied van de aardkundige waarden. Zo tracht de WAW middels studiedagen, lezingen, artikelen, excursies en tentoonstellingen de aandacht en de interesse van publiek en professionals te wekken voor de karakteristieke Nederlandse landschappen, de geodiversiteit en het aardkundig erfgoed.

Recente werkgroepen betreffen het bereiken van certificering en kwaliteitsborging, het opzetten van een nationaal geopark netwerk, de organisatie van de EGU 2012 en de Green Week 2012.

Structuur WAW
 • coördinator
 • werkgroepen al of niet met een eigen voorzitter
 • vrijwilligers

De vrijwilligers zijn veelal afgestudeerde aardwetenschappers of andere landschapsdeskundigen die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan de activiteiten. 

Voorbeelden van activiteiten

Het organiseren van:
 • veld- en zaaldiscussies met terreinbeherende organisaties, provincies, gemeenten
 • lezingen, studiedagen, congressen zoals bijvoorbeeld het KNAG symposium Waarden 2003 en de NBV bodemstudiedag 2005 en de studentenprijsvraag voor het KTFG jubileumsymposium 2007
 • aardkundige vakexcursies i.s.m. KTFG, KNGMG, WLO en andere organisaties
 • het Nederlands Aardkundig Manifest (2003), aangeboden mr. Seppe Raaphorst, Directeur Landschap, Ministerie LNV
 • het EU Manifest for Earth Heritage and Geodiversity (2004), aangeboden aan mrs. Catherine Day, DG Environment, EU 
 • de EU Taiex workshop New Practices in Geodiversity for the Development of the Regions, Sibiu, 2007
 • de EU Taiex worshop for Coastal management and sea level rise, Palanga, Lithuania, 2009
 • 10 publieksexcursies in het kader van het 100-jarig bestaan van SBB 1999
 • 12 publieksexcursies en 10 postertentoonstellingen Week van het Landschap1997
 • tentoonstelling aardkundige waarden van het rivierengebied in het Dijkmagazijn 2000
 • inbreng van aardkundige landschapsaspecten in projecten als Ruimte voor Rijntakken, RWS-DON o.a. via een aardkundige studieochtend voor de projectleiders Ruimte voor Rijntakken

Het stimuleren van:
 • samenwerking tussen aardkundige afdelingen van universiteiten en provincies en andere organisaties
 • Nederlandse Unesco Geoparks en het ontstaan van een netwerk van nationale geoparken  

Het voorbereiden en schrijven van:

 • basisdocument Earth Heritage and Geodiversity voor de EU Bodemstrategy (2004)
 • overleg met DG Milieu en DG Research van de Europese Commissie
 • wijzigingen van de EU Bodemstrategy middels een kort tekstvoorstel, bespreking met lid van de commissie van het EU parliament
 • artikelen over de voortgang aardkundige waarden in vaktijdschriften
Het geven van:
 • concrete veldadviezen ten aanzien van beheer
 • het ondersteunen van actiegroepen in den lande met inhoudelijk aardkundig advies

 Het uitvoeren van de aardkundige schouw:

 • controle van de toestand van aardkundig waardevolle gebieden die 20 jaar niet waren bezocht, een opdracht en met een onkostenvergoeding van het Expertisecentrum van LNV