Laatste update:
maart 2012

Volgende update:
juli 2012

 

Platform Aardkundige Waarden

Het Platform Aardkundige Waarden of kortweg PAW is de vergadering en het netwerk van ruim dertig organisaties die belang hechten aan de doelstellingen van Geoheritage NL en deze ondersteunen.

Structuur PAW

 • voorzitter PAW
 • vertegenwoordigers van de PAW ondersteunende organisaties
 • vertegenwoordigers van de WAW
 • twee waarnemers namens de provincies
 • agendaleden

Deelnemende organisaties

Activiteiten

 • 2 tot 3 PAW vergaderingen per jaar
  • lezing(en), sprekers die ingaan op aardwetenschappelijke aspecten s.l.
  • standpuntbepaling t.a.v. relevante ontwikkelingen
  • communicatie tussen de medewerkers van de organisaties
 • deelname aan studiedagen en congressen van andere organisaties en overlegorganen om daar de aardkundige aspecten van het landschap onder de aandacht te brengen bij o.a.:
  • Landschapsmanifest groep
  • Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek (WLO)
  • Landschapsbeheer Nederland
  • de aardkundige vakorganisaties KNGMG, KTFG, NBV en KNAG
  • Stichting Natuur & Milieu
 • overleg met instanties
  • directies van relevante ministeries
  • besprekingen met medewerkers en directies van de aan het PAW deelnemende organisaties
  • besprekingen over toeristische ontwikkelingen zoals Geoparken
 • beleidsmatige ondersteuning van activiteiten van de ad hoc WAW werkgroepen  
 • het uitvoeren van speciale activiteiten