Laatste update:
maart 2012

Volgende update:
juli 2012

 

Aardkundige Master Courses

Van verschillende kanten bereikt ons het signaal dat er bij beheerders, ruimtelijke planners en handhavers, inrichters en ontwerpers behoefte bestaat aan meer kennis van en inzicht in de aardkundige basis van het Nederlandse landschap. Omdat het belang van de ondergrond alleen in het veld echt duidelijk kan worden gemaakt, zijn er voor u in een samenwerkingsverband tussen de onderzoeksschool ICG, zie www.science.uva.nl/ibed/icg/ ,en Geoheritage NL Master Courses op basis van veldbezoeken samengesteld.

Master Courses 

  • omgaan met vennen en veenrestanten,
  • de rol van de bodem in natuurbeheer,
  • omgaan met laagveenproblemen,
  • beekherstel Noord-Nederland (o.a. Drentse Aa, Hunze, Ruiten Aa en maren),
  • inrichtingsprojecten in het rivierengebied,
  • duinherstel,- beheer en -ontwikkeling,
  • stuifzandherstel- en beheer,
  • herinrichting van groeven,
  • aardkundige landschapselementen in stadsparken.

Heeft u een voorkeur hebt voor een ander onderwerp of wilt u een course op maat ? Neem dan contact op via info@geoheritage.nl.