Laatste update:
maart 2012

Volgende update:
juli 2012

 

Een Internationaal Netwerk

 

Geoheritage NL is onderdeel van een internationaal netwerk
Geoheritage NL is de Nederlandse vertegenwoordiger van een internationaal netwerk dat zich inzet voor het behoud van het aardkundig erfgoed en de geodiversiteit.

Geoheritage NL ressorteert onder de European Federation of Geologists (EFG), de International Geographical Union (IGU) en ProGEO, The European Association for the Conservation of the Geological Heritage.

Geoheritage NL onderhoudt daarnaast  contacten met: 

  • de European Confederation of Soil Sciences Societies (ECSS)
  • het European Geoparks Network (EGN)
  • de European Society for Soil Conservation (ESSC) 
  • de International Association of Geomorphologists (IAG)
  • de International Union of Soil Sciences (IUSS)  

Geoheritage NL is na de publicatie van het European Manifesto on Earth Heritage and Geodiversity betrokken geweest bij de uitwerking van de Europese Bodemrichtlijn.

Geoheritage NL = PAW + WAW + adviescommissie
Geoheritage NL heeft twee werkorganen: het Platform Aardkundige Waarden (PAW) , ga naar PAW en de Werkgroep Aardkundige Waarden (WAW): ga naar WAW .. Daarnaast is er een wetenschappelijke adviescommissie ga naar Adviescommissie.

Sponsoring
De reguliere activiteiten van Geoheritage NL worden financieel gesteund door de aardkundige vakverenigingen KNGMG en KTFG. De deelnemers aan de PAW vergaderingen hebben aangegeven dat zij door deel te nemen aan de vergaderingen de doelstellingen ondersteunen. De vrijwillige bijdragen van de WAW-ers spreken voor zich.

Speciale activiteiten zoals het Europees en het Nederlands Aardkundig Manifest werden financieel mede mogelijk gemaakt door de organisaties die aan deze activiteiten deelnemen.