Laatste update:
maart 2012

Volgende update:
juli 2012

 

Geodiversity = Biodiversity

Tijdens de Green Week 2007 van de Europese Commissie hebben we in een stand het belang van geomorfologie, geologie en bodem voor de ecologische waarden onder de aandacht gebracht. Voorbeelden uit geheel Europa waren gegroepeerd rond de geologische kaart van Europa, die vanwege zijn afwijkende kaartbeeld veel bezoekers trok.

Download handout Geodiversity = Biodiversity PDF

EU Manifest

Op de ‘Joint Conference of the EU and the Dutch Presidency Vital Soil’ op 18 november 2004 hebben we het Europees Manifest Earth Heritage and Geodiversity namens elf Europese organisaties mogen aanbieden mw. Catherine Day, de DG Environment van de Europese Commissie, en mw. Marjan Sint, de DG Milieu van VROM.

Het manifest is een verzoek om in de Europese Bodemstrategie uitwerking te geven aan beleid voor geodiversiteit en behoud van het aardkundig erfgoed.

Het manifest is te downloaden in bijgaande pdf, een hoge resolutie van het EU Manifest voor opname in drukwerk kan op verzoek worden toegezonden.

EU manifest downloaden

Studenten van de drie aardkundige opleidingen in ons land gaven ter ondersteuning van de boodschap een zeer professionele korte filmpresentatie over vijf Nederlandse landschappen. Deze filmpresentatie kan op verzoek worden toegezonden.

Nederlands Manifest

Het NL Manifest werd in november 2003 aan de directeur Natuur van het Ministerie van LNV mr. Seppe Raaphorst overhandigd tijdens het KNAG Symposium Waarden in Ruimte.

Nederlands manifest downloaden